inrichters van het landelijk gebied

Het liefst voeren wij onze projecten uit in het landelijk gebied of de randen van de stad.

Maar voor een vaste klant gaan wij ook een uitdaging in het stedelijk gebied niet uit de weg.

Wij voeren aanpassingen aan de waterhuishouding voor waterschappen.

Passen het landschap aan zodat natuurbeheerders hun instandhoudingsdoelen kunnen behalen.

Of maken terreinen bouwrijp voor woningbouw of industrie.

Werkgebied

Wij zijn gevestigd in het buitengebied van Nijeveen en werken voornamelijk in Noord-Nederland. Omdat wij onze werken zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren proberen wij de reistijd van Nijeveen naar de projectlocatie op maximaal 1,5 uur te houden. Hierbinnen is zowel de Eemshaven als Amersfoort bereikbaar voor ons.

Voor een goede klant of een mooi project maken we echter graag een uitzondering. In het verleden zijn wij aan het werk geweest op Texel, in Enschede en Almere.

Werkzaamheden

De afgelopen jaren hebben wij zeer diverse werkzaamheden uitgevoerd voor allerlei opdrachtgevers. We zeggen dan ook niet snel ‘nee’ tegen een aanvraag. Zolang wij maar van meerwaarde kunnen zijn met onze mensen en materieel.

Grondverzet

Met een groot aantal moderne en diverse machines verzorgen wij grondverzetprojecten van honderd tot een miljoen kuub.

In combinatie met Op- en Overslag Meppel kunnen wij ook zand en menggranulaat leveren.

Waterbouw

Wij leveren en plaatsen de volgende constructies:

  • beschoeiing
  • damwand
  • vlonders
  • steigers

Dit kan zowel in hout, staal, kunststof of beton

Betonbouw

Oosterhuis bouwt bruggen, gemalen en andere civiele betonconstructies.

Een aantal recente projecten zijn:

  • Renovatie Tjongersluis 3
  • Vervangen bruggen Meenscharweg
  • Gemaal Hekjebrêge
  • Loswal Jonenweg

Natuurontwikkeling

Oosterhuis heeft ruim ervaring met natuurontwikkelingsprojecten.

Wij zijn bekend met de eisen van het uitvoeren van natuurtechnisch grondwerk en het werken onder ecologisch werkprotocol.

Wij hebben materieel wat is aangepast voor het werken onder natte omstandigheden met zo min mogelijk structuurbederf.

Bouwrijp maken

Wij maken nieuwbouwlocaties voor woningbouw en industrie bouwrijp.

Wij verzorgen het hele pakket grondwerk, aanleg riolering, verhardingen en afwerking van de kavels. Alles behalve de gebouwen.

En indien gewenst komen we na de bouw terug voor het woonrijp maken van het gebied.

Integrale projecten

Steeds vaker worden projecten integraal aangepakt. Het grondwerk van watergang wordt gecombineerd met de bouw van een stuw of in een natuurontwikkelingsproject worden recreatieve fietspaden aangelegd.

Wij pakken zo’n integraal project graag op! Wij werken op basis van alle voorkomende contractvormen RAW, UAV-GC of bouwteam. Waarbij wij samen met onze vaste partners eventueel ook het ontwerp kunnen verzorgen.