Heden

Oosterhuis Nijeveen is een familiebedrijf gevestigd in het buitengebied van Nijeveen (Gemeente Meppel in Drenthe).

Oosterhuis b.v. bestaat uit de volgende bedrijven;

Loonbedrijf Oosterhuis b.v.

Ons loonbedrijf is actief in de machineverhuur en het loonwerk voor agrarische klanten in de regio Nijeveen. Het onderhoud van ons machinepark wordt voor het grootste deel door ons eigen monteurs binnen het mechanisatiebedrijf gedaan. Daarnaast worden containers verhuurd voor de inzameling van bouw- en sloopafval.

Aannemersbedrijf Oosterhuis b.v.

Ons aannemersbedrijf is actief in de grond-, weg- en waterbouw in noord Nederland.

Op- en Overslag Meppel b.v.   

Ons op- en overslag bedrijf verzorgt in de haven van Meppel de op- en overslag van los gestort (wegenbouw) materiaal. Tevens verhandelen wij vanuit hier onder andere zand en menggranulaat. Op deze locatie kunnen onze klanten ook terecht voor het storten van diverse soorten afval. Voor meer informatie zie www.openoverslagmeppel.nl

Met een breed machinepark en circa 50 vakkundige medewerkers zetten wij ons dagelijks in voor onze klanten.

De huidige directie bestaat uit de broers Henk, Erik en Jan Mark Oosterhuis.

Historie

De historie van het bedrijf gaat terug naar de begin jaren 60.

Derk Oosterhuis voerde samen met zijn vader en broer werkzaamheden uit voor boerenbedrijven in de omgeving. Toen Derk 15 jaar was hadden ze thuis al een graafmachine ‘Atlas 1200’.
Vanaf 1969 werden deze werkzaamheden in de maatschap Oosterhuis uitgevoerd aan de Kolderveense Bovenboer 46 te Nijeveen.

Vanaf 1976 ging Derk Oosterhuis zelfstandig verder. Dit was de oprichting van het bedrijf zoals we het nu kennen aan Kolderveense Bovenboer 31 te Nijeveen. De werkzaamheden bestonden toen uit agrarisch loonwerk, spuitwerkzaamheden, slootonderhoud en grondverzet.

In de jaren die volgden groeide het bedrijf gestaag door hard te werken en te blijven investeren in nieuwe machines. Ook het personeelsbestand groeide mee. In 1988 werd het eerste ruilverkavelingsproject uitgevoerd en groeiden de werkzaamheden in het grootschalig grondverzet.

Ook werden er projecten in onderaanneming uitgevoerd voor de grote wegenbouwers. Een voorbeeld hiervan is het grondwerk voor de aanleg van de A32 tussen Meppel en Heerenveen.

In 1994 werd Heijman Landschapswerk uit Tuk overgenomen. En werden de activiteiten in het groenonderhoud, bermen maaien en bosbouw aan de werkzaamheden toegevoegd.

Eind jaren 90 werden er steeds minder ruilverkavelingsprojecten aanbesteed. Wel kwamen de eerste natuurontwikkelingsprojecten op de markt. Oosterhuis is hierop ingesprongen door te investeren in gespecialiseerd materieel. Tegenwoordig is Oosterhuis een van de specialisten op dit gebied in noord Nederland.

In 2003 hebben Derk en Anneke Oosterhuis hun bedrijf overgedragen aan hun 3 zoons.
Tot op heden is Derk nog actief binnen het bedrijf.

In 2005 werd Loonbedrijf Folkersma uit Marum overgenomen, qua werkzaamheden was dit bedrijf hetzelfde aan Oosterhuis. Maar door de overname kon Oosterhuis zijn personeelsbestand uitbreiden en grotere werken uitvoeren.

Een grote bedrijfsbrand op 4 februari 2006 is voor het bedrijf een zwarte bladzijde uit haar geschiedenis. De kantoren, archieven, werkplaats, magazijn, een stuk opslag van voorraden en 30 jaar bewijs van werken zijn daarmee verloren gegaan. Door de inzet van directie, medewerkers en vele andere partijen is het werk door gegaan en werd er binnen een jaar een nieuw pand opgebouwd.

In 2011 werden Mensink containerverhuur uit Kallenkote en Borg infra uit Kolham overgenomen. Hiermee werden de activiteiten afvalinzameling, containerverhuur en beton- en waterbouw toegevoegd.

In 2016 werd het 40-jarig jubileum van het bedrijf gevierd met een opendag voor belangstellenden.

In 2017 werd Op- en Overslag Meppel overgenomen, zie www.openoverslagmeppel.nl

Alle 5 kinderen van Derk en Anneke zijn in het familiebedrijf werkzaam. Inmiddels zijn ook de eerste kleinkinderen actief binnen het bedrijf.

Toekomst

Als familiebedrijf zijn wij gericht op de toekomst, waarbij wij streven naar een continue bedrijfsvoering. Hierbij zullen wij nooit onze omgeving uit het oog verliezen. Sinds het bestaan van ons bedrijf hebben wij altijd geanticipeerd op veranderingen in onze omgeving en dit willen wij blijven doen. Door onze werk slim en efficiënt uit te voeren hopen wij ook in de toekomst van meerwaarde voor onze klanten te zijn.