Inrichters van het
landelijk gebied

Alles op het gebied van loonwerk | aannemerswerk g.w.w. |
containerverhuur | op- en overslag Meppel BV

kijk rond in ons brede werkgebied

Van harte welkom op onze website!

We nodigen je van harte uit om hier rond te bladeren. Je kan er zo achter komen wat we doen en/of wat we voor je kunnen betekenen.

Nog meer informatie nodig? Neem contact met ons op.

KRW Zwarte Water

In dit KRW-project graven wij een nevengeul langs het Zwarte Water

Petgaten de Wieden

Het Natura2000-gebied De Wieden is een laagveenmoeras ten westen van Meppel. Het moerasgebied bestaat uit meren, petgaten, graslanden, rietlanden, trilvenen en moerasbossen.

Waterhuishouding Nijeveen-Kolderveen

Voor waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij het project waterhuishouding Nijeveen-Kolderveen uitgevoerd. Doel van het project was het toekomstbestendig maken van de waterhuishouding in de polders van Nijeveen en Kolderveen.

Rietweelde Scheerwolde

In Scheerwolde is een nieuwe woonwijk gerealiseerd met circa 40 woningen. 30 van deze woningen zijn verbonden gelegen aan bevaarbaar water. Omdat Scheerwolde in een polder ligt moest de kade van het Steenwijkerdiep hiervoor verlegd worden. Oosterhuis heeft in samenwerking met de projectontwikkelaar, de gemeente en het waterschap het ontwerp van de openbare ruimte uitgewerkt en aangelegd.

Gemaal Hekjebrêge

Voor Wetterskip Fryslân hebben wij de afgelopen jaren circa 10 gemalen succesvol vernieuwd of gerenoveerd. In 2018 kregen wij opdracht voor de nieuwbouw van gemaal Hekjebrêge te Hijum. Het betrof een vijzelgemaal met een capaciteit van 128m3/minuut. De betonconstructie is volledig in eigen beheer gebouw uit een combinatie van prefab en in het werk gestort beton.

Opstelterrein de Vork

In opdracht van de Provincie Groningen hebben wij het grondwerk uitgevoerd voor het huidige opstelterrein de Vork in Haren. Op basis van de vraagspecificatie hebben wij onder andere het geotechnisch ontwerp en de waterhuishouding ontworpen. Voor ophoging van het terrein is circa 200.000m3 zand aangevoerd per schip. Vanwege de uitdagende ligging van het terrein is hiervoor een tijdelijke loswal ingericht.

Bouwrijpmaken het Riet Blauwestad

Op- en overslag

Bouw- en Woonrijpmaken het Riet Blauwestad

Het Riet-Noord hebben we in april 2022 aangenomen uit bij een openbare aanbesteding. Het schiereiland het Riet-noord bestaat uit de woongebieden Langeland, Bornholm en Endelave. Wij voeren de volgende werkzaamheden uit; Ruim 80.00m3 grondverzet, we brengen circa 3.900m1 hoofdriool aan, verwerken ruim 3.000 ton asfalt en bouwen 3 betonnen bruggen.

Grondverzet

Kadeherstel Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een natura2000 gebied op de grens van Friesland en Drenthe. Binnen dit gebied bevind zich nog actief hoogveen. Het gebied verdroogd als gevolg van wegzijging van grond- en oppervlaktewater naar de omgeving. Om dit tegen te gaan is Natuurmonumenten gestart met het aanbrengen en vervangen van kades in het gebied.