Agrarisch loonbedrijf

Van oudsher houdt Oosterhuis zich bezig met agrarisch loonwerk, voor met name melkveehouders in het gebied rondom Nijeveen in Drenthe. Onze werkzaamheden bestaan uit land klaar maken, ploegen, kilveren, zaaien, gewasbescherming, maaien, inkuilen van gras en maïs, bemestingswerkzaamheden, ronde – / vierkante balen persen en wikkelen etc.. Ook grondverzet, silo’s maken en bestrating doen we veel voor onze klanten in het agrarisch loonwerk.

Gras

 • Tripplemaaiers (front en achter)
 • Zwillen
 • Grashakselen
 • Opraap-/Snijwagen
 • Kuilbult afdekken
 • Onkruidbestrijding
 • Ronde balen + wikkelen
 • Vierkante balen + wikkelen
 • Hooi+Stro kleine pakjes persen
 • Kunstmest strooien op GPS
 • Balen/Rollen halen
 • Mengkuil maken met maisbalenpers

Mais

 • Land klaar maken (Kilveren, Ploegen)
 • Mais zaaien op gps
 • Onkruidbestrijding
 • Mais hakselen met nir
 • Maisbult afdekken
 • Maisbalen pers

Volg ons

Dit is een kleine opsomming van de werkzaamheden die wij uitvoeren binnen ons loonbedrijf.

Volg ons op onze verschillende sociale media kanalen. Bel of WhatsApp ons.

In overleg is veel mogelijk!