PROJECTDETAILS

Project: Kadeherstel Fochteloërveen, deelgebied grote veen

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Uitvoeringsperiode: 2022-2024

Contractvorm: RAW EMVI met plan van aanpak

Kerncompetenties: Grootschalig grondverzet, natuurtechnisch grondwerk

Over het project

Het Fochteloërveen is een natura2000 gebied op de grens van Friesland en Drenthe. Binnen dit gebied bevind zich nog actief hoogveen. Het gebied verdroogd als gevolg van wegzijging van grond- en oppervlaktewater naar de omgeving. Om dit tegen te gaan is Natuurmonumenten gestart met het aanbrengen en vervangen van kades in het gebied. Deze kades worden opgebouwd uit zand met een leemkern. Oosterhuis heeft het eerste deelproject binnen Fochteloërveen aangenomen welke bestaat uit 10km kades. En het 2de deelproject trouwens ook!