Projectdetails

Project: Groningen Spoorzone – Realisatie grondwerk opstelterrein de Vork Haren

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Uitvoeringsperiode: 2016-2019

Contractvorm: UAV-GC

Kerncompetenties: Grootschalig grondverzet, ontwerp, contractmanagement

Over het project

In opdracht van de Provincie Groningen hebben wij het grondwerk uitgevoerd voor het huidige opstelterrein de Vork in Haren. Op basis van de vraagspecificatie hebben wij onder andere het geotechnisch ontwerp en de waterhuishouding ontworpen. Voor ophoging van het terrein is circa 200.000m3 zand aangevoerd per schip. Vanwege de uitdagende ligging van het terrein is hiervoor een tijdelijke loswal ingericht.

Om het terrein in te passen in de omgeving is een park ingericht voorzien een grondwal, beplanting, vlonders.

Hiermee kwam de totale hoeveelheid grondverzet binnen dit project op ruim 400.000m3

Meer informatie?

Kijk op de site van onze opdrachtgever

https://www.groningenspoorzone.nl/deelgebieden/opstelterrein-de-vork-in-haren